Ondersteuningsteam

Hieronder vindt u de namen, functies en e-mailadressen van de leden van het ondersteuningsteam van Scouting PVG.
Het ondersteuningsteam valt onder directe verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur van Scouting PVG.

Praktijkbegeleiders

  • Annemie Mutton

E-mail: muttonannemie@hotmail.com

  • Robertino Somers

E-mail: somersbeuk@hotmail.com

Notuliste speloverleg

  • Joke Engel