Veiligheid

Scouting PVG vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige manier hun Scoutingspel spelen. Hierbij is een veilige speelomgeving en een veilig spel van groot belang. Binnen Scouting volgt de leiding trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting PVG heeft voor nieuwe vrijwilligers die te maken hebben met de jeugdleden een VOG verplicht gesteld en besteedt aandacht aan sociale veiligheid. Daarnaast heeft Scouting PVG aandacht voor de veiligheid in en rond het Hoofdkwartier, zodat het gebouw veilig is en blijft.

 Veiligheid tijdens activiteiten

Onze jeugdleden worden, rekening houdend met hun leeftijd, op verschillende activiteitengebieden geïnstrueerd over veiligheid. Hierbij kun je denken aan een veilige omgang met bijlen, zagen en messen; over veiligheidsmaatregelen tijdens een kampvuur, droppings/nachtwandelingen, fietstochten, klimmen, zwemmen etc. Zo worden er bijv. felgekleurde hesjes gebruikt bij fiets- en/of wandeltochten en krijgen de scouts, als ze met de patrouille op pad gaan, altijd één mobiele telefoon mee waarmee ze contact op kunnen nemen met de leiding.

Wij zijn alert op teken wanneer onze jeugdleden in bos- en/of heidegebieden zijn geweest (bijv. hike, nachtwandeling, kamp). Ondanks dat onze stafleden alert zijn op teken bij jeugdleden, verwachten wij dat ook ouders/verzorgers hun kinderen controleren. Een brochure over teken(beten) vindt u hier. Een handige site over gebieden in Nederland waar veel teken voorkomen is www.tekenradar.nl.

Meer weten over veiligheid tijdens scoutingactiviteiten: www.scouting.nl/mijnscouting/accommodaties-en-materiaal/veiligheid

Sociale veiligheid

Wat kan wel en wat kan niet in de omgang met jeugdleden (minderjarigen)? Scouting PVG wil dit onderwerp bespreekbaar maken met het doel ongewenst gedrag te voorkomen. Een veilige speelomgeving voor kinderen en jongeren is namelijk één van de belangrijkste onderdelen van Scouting.

Gedragscode, VOG en Protocol ongewenst gedrag
Bij de PVG is een gedragscode actief.  Deze is opgesteld op basis van de gedragscode van Scouting Nederland en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Iedere vrijwilliger binnen de PVG heeft de gedragscode ondertekend. Een andere manier om de veiligheid binnen de PVG te bevorderen is het gebruik van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Nieuwe vrijwilligers zijn bij de PVG sinds 2010 bij de PVG verplicht om een VOG aan te vragen. Tijdens het eerste evaluatiegesprek (na proefdraaiperiode) wordt met de nieuwe vrijwilligers een welkomstdocument doorgenomen (en mee naar huis gegeven) met alle belangrijke ins en outs van de groep. De gedragscode maakt onderdeel uit van het welkomstdocument. Tevens worden (nieuwe) vrijwilligers gewezen op het bestaan van het Protocol ongewenst gedrag. 

In het geval dat er toch ongewenst gedrag in de groep voor komt, gebruiken wij het Protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland. Hierin staat beschreven hoe wij moeten handelen in een situatie met (een vermoeden van) ongewenst gedrag. Daarbij kan Scouting PVG ter ondersteuning terecht bij een landelijk opvangteam van Scouting Nederland.

Op de website www.inveiligehanden.nl staat meer informatie over intimiteit bij verenigingen en het voorkomen van ongewenst gedrag. Voor meer informatie over situaties met (een vermoeden van) ongewenst gedrag klik je hier.