Speltakken

Scouting in Nederland kent een indeling in leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Scouting PVG hanteert de volgende leeftijdsindeling:

Via het uitklapvenster van het menu ‘Leeftijdsgroepen’ is alle informatie te vinden over de verschillende speltakken.