Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap / machtiging

U kunt het lidmaatschap (van uzelf of uw zoon/dochter) beëindigen per 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. De opzegging moet schriftelijk en uiterlijk 1 maand daaraan voorafgaand geschieden. Opzeggen kan alleen door het volledig invullen en ondertekenen van het hiervoor bestemde uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier kunt u downloaden en uitprinten, opvragen via ledenadministratie@scouting-pvg.nl of opvragen via de speltakleiding.

Restitutie van contributie

Bij uw inschrijving heeft u drie maanden contributie vooruit betaald. De opzegtermijn bedraagt uiterlijk één maand voorafgaand aan de datum van beëindiging. Bij uitschrijving vindt daarom geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.

Contact en Algemene voorwaarden

Voor vragen kunt u contact opnemen met de speltakleiding of met de ledenadministratie van vereniging Scouting PVG. Dit kan via ledenadministratie@scouting-pvg.nl. Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Scouting PVG-lidmaatschap.