Missie en visie

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. We weten waar we voor staan en er zit een visie achter het Scoutingspel; samengevat in de spelvisie SCOUTS.

Missie

Wij bieden kinderen en jongeren wekelijks een stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten, waarin het draait om plezier, uitdaging en structuur. Hierdoor leren ze bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo ervaren. Via acht concrete activiteitengebieden* geven wij kinderen en jongeren de ruimte om fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich breed (maatschappelijk) te ontwikkelen.

Ze leren door te doen. Spelenderwijs, samen met kinderen en jongeren van alle leeftijden, waarbij het niet gaat om competitie. Het gevarieerde programma is een vorm van niet-formeel leren** en staat garant voor uitdagende activiteiten, plezier en avontuur. Dat maakt Scouting tot een heel unieke en bijzonder leerzame vrijetijdsbesteding!

Visie

Bij Scouting zien we het kind en de jongere als geheel en richten we ons op de gehele ontwikkeling. Door het spel van Scouting dragen wij bij aan hun ontwikkeling op alle gebieden en willen jeugdleden meegeven om te denken in oplossingen en kansen, niet in problemen. Wij helpen hen te groeien door verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappij en samen sterk te staan in de wereld. Kortom: iets waar ze hun leven lang nog veel aan hebben.

Het Scoutingspel is gebaseerd op de spelvisie SCOUTS en het spelaanbod is uitgewerkt in acht activiteitengebieden, steeds passend bij het niveau en de leeftijd van de kinderen. Op die manier groeien ze in hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle speltakken leuke, leerzame en uitdagende activiteiten te bedenken in een doorlopende lijn van bever tot en met roverscouts.

Spelvisie SCOUTS

De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat. Het bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben:

 • Samen. Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.
 • Code. Dit element staat voor de normen en waarden (de’spelregels’), de ceremoniën en het fundament van Scouting.
 • Outdoor. Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.
 • Uitdaging. Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.
 • Team. Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.
 • Spel. Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

*Niet-formeel leren

Bij ‘leren’ wordt vaak gedacht aan kennis en vaardigheden, maar de competenties die kinderen bij Scouting ontwikkelen zijn ook gericht op het sociale aspect. Samenwerken, zorgen voor elkaar, respect voor de omgeving; dat zijn belangrijke aandachtsgebieden van het Scoutingprogramma.

De niet-formele manier van leren bij Scouting zit tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen en eisen) en informeel (spontaan, in het dagelijks leven) leren in. Door de stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten leren kinderen en jongeren bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo ervaren, want plezier en gezelligheid staan centraal. Meer informatie over niet-formeel leren in de Scoutingpraktijk? Kijk op www.scouting.nl/spel/algemeen/niet-formeel-leren en download dan de brochure Ontdek Scouting – Niet-formeel leren in de praktijk.

** Acht activiteitengebieden

De acht activiteitengebieden worden hieronder kort uitgelegd:

 • Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen
 • Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven
 • Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen
 • Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer
 • Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep
 • Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen
 • Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie)
 • Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel)

Het werken met activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk. Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle speltakken leuke, leerzame en uitdagende activiteiten te bedenken in een doorlopende lijn van bever tot en met roverscouts.