Jeugdlid worden

Op deze pagina leest u hoe u uw kind(eren) kunt inschrijven bij Vereniging Scouting Pastoor Vroomansgroep (PVG).

4 x gratis proefdraaien en inschrijven maar!

Voor nieuwe jeugdleden geldt dat zij 4 x gratis mogen “proefdraaien” bij één van de speltakken (leeftijdsgroepen)! Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact op met de betreffende speltak.
Bevers: bevers@scouting-pvg.nl
Welpen: welpen@scouting-pvg.nl
Scouts: scouts@scouting-pvg.nl
Explorers: explorers@scouting-pvg.nl
Roverscouts: roverscouts@scouting-pvg.nl

Tijdens het proefdraaien wordt in overleg met de speltakleiding de datum van inschrijving bepaald, waarna het inschrijfformulier door u (de ouder/verzorger) kan worden ingevuld. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven bij welke speltak u uw zoon of dochter wilt inschrijven. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je je natuurlijk helemaal zelf inschrijven. Het inschrijfformulier kan worden opgevraagd via de speltakleiding of u downloadt het formulier hier. Voor de Algemene Voorwaarden klik hier.

Op deze website is onder het kopje ‘Leeftijdsgroepen’ op de verschillende speltakpagina’s informatie te vinden over de specifieke speltakken.

Contributie en overige lidmaatschapskosten

De hoogte van de contributie* verschilt per speltak:

  • Bevers: 20 euro per maand
  • Welpen: 20 euro per maand
  • Scouts: 20 euro per maand
  • Explorers: 20 euro per maand

(*nieuw contributiebedrag vastgesteld tijdens de ALV van juni 2023)

De contributie wordt ieder kwartaal door middel van automatische incasso geïnd. De contributie wordt grotendeels gebruikt ter bekostiging van de wekelijkse scoutingactiviteiten, maar een deel wordt ook gereserveerd voor onderhoud en gebruik van het scoutinggebouw, cursus/training stafleden en lidmaatschap van Scouting Nederland. Van Scouting Nederland ontvangt ieder lid onder andere een Scoutcard (lidmaatschapsbewijs en kortingskaart voor de scoutshop) en het Scouting Magazine. Onder overige lidmaatschapskosten wordt verstaan de verschillende bijkomende kosten van bijv. het uniform, insignes en zomerkamp.

Om de contributie laagdrempelig te houden worden door de groep verscheidene financiële acties georganiseerd (bijv. Jantje Betoncollecte). Sommige van deze acties kunnen alleen worden gerealiseerd met de hulp van kinderen en/of ouders/verzorgers, dus wij vragen u rekening te houden met af en toe extra inzet buiten de reguliere draaidagen om. Uiteraard wordt u hierover tijdig door de speltakleiding geïnformeerd.

Ondersteuning in de kosten

·       Minimaregeling van Stichting Leergeld

Graag willen wij u wijzen op de eventuele mogelijkheden van Stichting Leergeld. Deze stichting geeft ouders/verzorgers (volgens specifieke criteria) met een minimum inkomen de mogelijkheid om hun kinderen lid te laten worden van een (scouting)vereniging door bij te dragen in de kosten. Hieronder vallen ook de eerdergenoemde bijkomende kosten. Gezinnen die willen weten of ze in aanmerking komen voor hulp van Stichting Leergeld kunnen bellen met 013-5801211 of kijken op www.leergeldtilburg.nl. Er wordt dan gevraagd of u een huisbezoek wilt of liever op een van de spreekuren komt.

·       De Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg

Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Dus ook aan Scouting, ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een minimuminkomen dan is er de Meedoenregeling. Deze dient u wel eerst aan te vragen bij de gemeente. Heeft u recht op de regeling, dan kunnen ook uw partner en thuiswonende kinderen t/m 17 jaar een keus maken uit diverse activiteiten. U krijgt allemaal een eigen budget. Het inwisselen van de Meedoenregeling t.b.v. lidmaatschap bij Scouting PVG is heel eenvoudig. Voor meer informatie en specifieke voorwaarden kijkt u op www.tilburg.nl/meedoenregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over het inschrijven, de contributie, Stichting Leergeld (criteria) en overige lidmaatschapskosten kunt u mailen via: