Geschiedenis

Pastoor Piet Vroomans

Scouting Pastoor Vroomansgroep (PVG) kent een rijke geschiedenis in Tilburg Zuid. Onze scoutinggroep is vernoemd naar pastoor Piet Vroomans. Hij werd geboren in Helmond op 31 december 1875. Al vroeg sprak hij uit dat hij priester wilde worden. Met zijn dertien jaren jong ging hij eerst naar de kostschool, twee jaar later ging hij naar het klein-seminarie (priesterschool) in Sint-Michielsgestel. Hier verbleef hij zes jaar en in 1896 kwam hij op het groot-seminarie in Haaren. In 1902 werd hij tot priester gewijd.

Na in diverse andere Brabantse plaatsen werkzaam te zijn geweest, kwam hij in 1909 naar Tilburg. Hij werd kapelaan in de parochie van het Heilig Hart. Heel snel was hij ingeburgerd in de Tilburgse samenleving; hij deed veel goede dingen voor de jeugd. Hij stichtte en vernieuwde een aantal patronaten en was onder andere oprichter van een voetbalclub.

Eerste katholieke verkennersgroep opgericht door Piet Vroomans

Vrij snel na de opkomst van de verkenners in Nederland stichtte Piet Vroomans een verkennersgroep. De belangrijkste reden was dat katholieke jongens geen lid mochten worden van de zogenaamde “neutrale” groepen. Maar de toenmalige bisschoppen lieten in 1912 weten dat katholieke jongens niet aan de padvinderij mochten meedoen. Als het echt niet meer tegen te houden was dan uitsluitend in groepen waarvan het bestuur in geestelijke handen was. In geen geval mochten katholieke groepen deelnemen aan kamperen. Zodoende was kapelaan Vroomans verplicht het zelf te doen en kon hij de groep niet aansluiten bij de landelijke ‘neutrale’ organisatie. Hij heeft nog geprobeerd een landelijke katholieke organisatie op te richten, maar dat is hem niet gelukt. De eerste Katholieke scoutinggroep heeft het in Nederland tot 1931 volgehouden.

14 april 1945 – Oprichting Scouting Pastoor Vroomansgroep

In 1920 werd hij (ook op eigen verzoek) bouwpastoor van de op te richten parochie in de Trouwlaan. De naam, die nu Pastoor Vroomans, aan die parochie gaf was H. Gerardus Majella. Hij heeft de voltooiing van de Trouwlaankerk niet meer mogen meemaken. In januari 1922 kreeg Vroomans de griep, en overleed op de 23e van die maand. De kerk werd ingezegend in mei 1923. De Pastoor Vroomansstraat, pal tegenover de kerk die hij begon te bouwen, is naar hem vernoemd. In 1945 werd ook de, toen opgerichte scoutinggroep naar hem vernoemd. De groep werd opgericht door hopman Nico Petit die toentertijd werd gevraagd in de Trouwlaanparochie een verkennersgroep op te starten. Vandaag de dag wordt de naam Pastoor Vroomansgroep veelal afgekort tot PVG; mede omdat de groep een meer multicultureel karakter heeft gekregen.

Bouw van het huidige Hoofdkwartier

Voordat de groep het huidige Hoofdkwartier betrok was de groep gevestigd aan de Nazarethstraat. In 1992 is een geheel uit steen opgetrokken pand speciaal is gebouwd voor Scouting PVG, welke is opgeleverd door een leer-werk traject van scholieren van de voormalige lagere technische school “De Westhoeve”. Het Hoofdkwartier is geheel ingericht naar de wensen van de huidige Scouting, waardoor iedere speltak een aparte ruimte in het Hoofdkwartier heeft gekregen. Daarnaast is er een inpandige ruimte waar het materiaal van de groep ligt opgeslagen. Verder is er een aparte ruimte voor de staf en er is beschikking over voorzieningen zoals een keuken, toiletten en twee douches. Enkele jaren later is er een aanbouw geweest om al het materiaal van de groep op te kunnen slaan.